பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை ஈர்த்த இளைஞரின் குரல்... கேட்டுப் பாருங்க... சிலிர்த்து போவீங்க...! Description: பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை ஈர்த்த இளைஞரின் குரல்... கேட்டுப் பாருங்க... சிலிர்த்து போவீங்க...!

பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை ஈர்த்த இளைஞரின் குரல்... கேட்டுப் பாருங்க... சிலிர்த்து போவீங்க...!


பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை ஈர்த்த இளைஞரின் குரல்... கேட்டுப் பாருங்க... சிலிர்த்து போவீங்க...!

இசையை ஒரு வரம் என்று சொல்லலாம். பலரும் தவம் கிடந்தாலும் அது சிலருக்குத்தான் வாய்க்கும். சிலர் பாடும் போது நம்மையும் அறியாமல் அவரது குரலுக்கு மயங்கிப் போவோம். அவர்களில் ஒருவர் தான் இந்த இளைஞர்.

பலரும் பாடினாலும் வெகுசிலர் மட்டுமே அந்த உணர்வை தன் முகத்திலும், உடல்மொழியிலும் காட்டி மிகத் தத்ரூபமாக பிரதிபலிப்பு செய்வார்கள். இந்த இளைஞர் அப்படித்தான் கண்ணான கண்ணே பாடலை பாடுகிறார். அவர் பாடுவதைக் கேளுங்கள். நம்மையே மறக்க செய்து விடுகிறது.

இந்த இளைஞரின் திறமைக்கு ஏற்ற மேடை வாய்ப்பு கிடைக்கட்டும். இப்போது தானே பாட்டுப்பாடி சமூகவலை தளங்களில் ஏற்றும் இவர் குரலை தமிழகமே கேட்கட்டும்..

வீடீயோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது...


நண்பர்களுடன் பகிர :