இறந்த பெண்ணின் கருப்பையில் பிறந்த உலகின் முதல் குழந்தை! Description: இறந்த பெண்ணின் கருப்பையில் பிறந்த உலகின் முதல் குழந்தை!

இறந்த பெண்ணின் கருப்பையில் பிறந்த உலகின் முதல் குழந்தை!


இறந்த பெண்ணின் கருப்பையில் பிறந்த உலகின் முதல் குழந்தை!

கருப்பை தானத்தின் மூலம் பிரேசிலை சேர்ந்த ஒரு பெண் குழந்தை பெற்றுள்ளார். இறந்த பெண்ணில் கருப்பையில் இருந்து பிறந்த உலகில் முதல் குழந்தை இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது!

இறந்த பெண்ணின் கருப்பையை பயன்படுத்தி குழந்தை பெற்றெடுக்கப்படுவது மிக பெரிய சாதனை என சர்வதேச மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் புகழ்ந்து வருகின்றனர். இதன் மூலம் கர்ப்பம் தரிக்க இயலாத பல பெண்களும் இறந்தவர்களிடமிருந்து கருப்பையினை தானமாக பெற்று குழந்தை பெற்றெடுக்கலாம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதற்கு முன்னதாக உலகின் பல மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் இறந்தவர்களின் கருப்பையை தானமாகப் பெற்று குழந்தை பிறப்பு குறித்து பரிசோதித்துள்ளனர். எனினும் அனைத்து முயற்சிகளும் தோல்வியிலேயே முடிந்துள்ளது. இந்நிலையில் தற்போது பிரேசிலை சேர்ந்த மருத்துவர்கள் இந்த சோதனையில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

இந்த முயற்சியில் பிறந்துள்ள குழந்தை நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடன் பிறந்துள்ளது என்பதால் சர்வதேச மருத்துவ ஆராச்சியாளர்கள் ஆச்சர்யத்தில் மூழ்கியுள்ளானர்.

இந்த ஆராய்ச்சிக்காக பிரேசிலில் பிறப்பிலேயே கருப்பை இல்லாமல் பிறந்த ஒரு பெண் ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து அவருக்கு இறந்த பெண்ணின் கருப்பையை இணைத்துள்ளனர். கருப்பை தானமாக பெற்ற அந்த பெண் இயற்கை முறையிலேயே கருத்தரித்து குழந்தையும் பெற்றெடுத்துள்ளார். இந்த குழந்தை நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடன் பிறந்துள்ளது. இந்த முயற்சியானது மருத்துவத்துறையில் ஒரு புதியதொரு மைல்கல்லாகப் பார்க்கப் படுகிறது.


நண்பர்களுடன் பகிர :